אינטראקציות תרופות כימותרפיות עם צמחי מרפא (לפי צמח)
צמח תרופה השפעה סוג מחקר
Allium sativum Doxorubicin הפחתת רעילות לבבית. מחקרים בקרב בע"ח1-4
Fluorouracil הפחתת פגיעה ברירית מערכת העיכול. מחקרים בקרב בע"ח5-8
Doxorubicin
Bleomycin
כימותרפיה עקב התערבות במנגנון P-gp (המנגנון המדויק עדיין לא ברור), יש לנקוט זהירות. מחקר קליני, מחקרי מעבדה9-15 
Docetaxel הצמח מעכב CYP3A4, אך במחקר קליני לא נצפתה פגיעה ביעילות התרופה. יחד עם זאת, הצמח הפחית את פינוי התרופה במטופלות עם אלל CYP3A5*1A. מחקר קליני16
busulfan, cyclophosphamide, ifosfamide, procarbazine, thiotepa, docetaxel, ixabepilone, paclitaxel, vinblastine, vincristine, vindesine, vinorelbine, doxorubicin, etoposide, irinotecan, topotecan הצמח מעכב CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 במחקרי מעבדה, אך במחקר שנערך בקרב מתנדבים בריאים הוא הפחית ריכוז תרופה בדם. מחקרי מעבדה ומחקר קליני בקרב נבדקים בריאים9-11,17
עקב השפעה מעכבת או משפעלת על אנזימי הציטוכרום יש לנקוט זהירות בשילוב ולנטר את רמות התרופה בדם.
תרופות הורמונליות: anastrozole, cyproterone, Exemestane, flutamide, letrozole,  medroxyprogesterone,  norethisterone, tamoxifen, toremifene הצמח מעכב CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 במחקרי מעבדה, אך במחקר שנערך בקרב מתנדבים בריאים הוא הפחית ריכוז תרופה בדם. מחקרי מעבדה ומחקר קליני בקרב נבדקים בריאים9-11,17 
עקב השפעה מעכבת או משפעלת על אנזימי הציטוכרום יש לנקוט זהירות בשילוב ולנטר את רמות התרופה בדם.
Angelica sinensis busulfan, cyclophosphamide ifosfamide, lomustine, procarbazine, thiotepa, docetaxel, ixabepilone, paclitaxel, vinblastine, vincristine, vindesine vinorelbine, doxorubicin, etoposide, irinotecan, topotecan הצמח משפעל CYP2D6 ו-CYP3A4 ועלול להוריד את רמת התרופות בדם. יש לנקוט זהירות ולנטר את רמות התרופה בדם. מחקרים בקרב בע"ח17,18
תרופות הורמונליות: anastrozole, cyproterone, exemestane flutamide, letrozole, medroxyprogesterone, norethisterone toremifene הצמח משפעל CYP2D6 ו-CYP3A4 ועלול להוריד את רמת התרופות בדם. יש לנקוט זהירות ולנטר את רמות התרופה בדם. מחקרים בקרב בע"ח17,18
Tamoxifen השפעה מעודדת אסטרוגן עלולה להתנגש עם השפעת התרופה. יש להימנע משילוב. מחקר מעבדה18,19
Astragalus membranaceus כימותרפיה מניעה וטיפול בלויקופניה. מחקרים קליניים ובקרב בע"ח20-30
שיפור יעילות התרופות.
vinblastine העצמת פעילות נוגדת אנגיוגנזה ושגשוג תאים של התרופה בתאי סרטן מעי גס אנושיים. מחקר בקרב בע"ח31
Cyclophosphamide מניעת פגיעה חיסונית של התרופה. מחקרי מעבדה32-34
Berberis vulgaris Cisplatin הגברת יעילות כנגד תאי סרטן השחלות. מחקר מעבדה35
Camellia sinensis כימותרפיות עם פוטנציאל פגיעה בכבד הגברת סיכון לרעילות כבדית. אין לשלב. דיווחי מקרה36-39
Procarbazine בשל תכולת הקפאין, הצמח עלול להגביר תגובת רגישות יתר לתרופה. יש להימנע משילוב. ספרות40
busulfan, cyclophosphamide, dacarbazine, ifosfamide, lomustine, thiotepa, capecitabine docetaxel, ixabepilone, paclitaxel, vinblastine, vincristine, vindesine, vinorelbine, doxorubicin, etoposide, irinotecan, topotecan הצמח מעכב ומשפעל אנזימים שונים בציטוכרום על פי מחקרי מעבדה, אך במחקרים בקרב נבדקים בריאים נצפתה השפעה מינורית בלבד וייתכן שלממצאים אלו אין השפעות קליניות. יש לנקוט זהירות ולנטר את רמת התרופה בדם. מחקרי מעבדה ומחקרים קליניים בקרב נבדקים בריאים41-46
תרופות הורמונליות: anastrozole, cyproterone, exemestane, flutamide, letrozole, medroxyprogesterone, nilutamide, norethisterone, tamoxifen, toremifene הצמח מעכב ומשפעל אנזימים שונים בציטוכרום על פי מחקרי מעבדה, אך במחקרים בקרב נבדקים בריאים נצפתה השפעה מינורית בלבד וייתכן שלממצאים אלו אין השפעות קליניות. יש לנקוט זהירות ולנטר את רמת התרופה בדם. מחקרי מעבדה ומחקרים קליניים בקרב נבדקים בריאים41-46
Cassia spp. כימותרפיות עם פוטנציאל פגיעה בכבד הגברת רעילות כבדית. אין לשלב. מחקרים בקרב בע"ח  דיווחי מקרה36-38
Centella asiatica כימותרפיות עם פוטנציאל פגיעה בכבד הגברת סיכון לרעילות כבדית. יש להימנע משילוב. דיווחי מקרה דיווחי מקרה36-38,47
Paclitaxel עלול להגביר דיכוי עצבי של התרופה. מחקרים בקרב בע"ח48-52
Cimicifuga racemosa Doxorubicin הגברת יעילות טיפול. מחקרי מעבדה53,54
Docetaxel הפחתת עמידות.
Cisplatin הפחתת יעילות. מחקר מעבדה55
כימותרפיות עם פוטנציאל פגיעה בכבד יש לנקוט זהירות בשילוב.  
Doxorubicin הצמח מעכב CYP2D6 (באופן מתון) ועלול להעלות את רמת התרופה בדם. יש לנקוט זהירות בשילוב ולנטר את רמות התרופה בדם. מחקר קליני בנבדקים בריאים56
Lomustine
Tamoxifen הפחתת תופעות לוואי (גלי חום חמורים, הזעות, הפרעות שינה, חרדה). מחקרים קליניים57-59